صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
معرفی مرکز

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

 

تاریخچه  

مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان در اواخر سال 1381 مجوز اصولی تاسیس را از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اخذ نمود . در حال حاضر این مرکز در فضای داخل دانشکده اسقرار یافته است .  

اهداف  

- توسعه وبکارگیری دانش بشری در زمینه علوم دارویی

 

- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه علوم دارویی

- ترغیب و تشویق و بکارگیری محققین علوم دارویی در جهت پیشبرد اهداف پژوهشی مرکز

- جمع آوری ، تنظیم و طبقه بندی اسناد ، مقالات و مدارک مربوط به علوم دارویی

- انجام فعالیت های بنیادی اپیدمیولوژیک وبالینی در جهت اصلاح نظام ارائه خدات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیاز های جامعه اسلامی

- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوط در داخل کشور

- همکاری عملی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

خط مشی  

- اولویت پروژه های کاربردی با جذب منابع مالی خارج از دانشگاه

- هماهنگی و همکاری با صنایع دارویی آرایشی و بهداشتی استان و کشور

- انجام پژوهش های گرانت دار که در قالب پایان نامه های دانشجوئی قابل انجام نیست.

- انجام پژوهشهای بنیادی-کاریردی بین مرکز تحقیقات علوم داروئی و دانشکده های داروسازی

 

گرایش تحقیقاتی  

- طراحی و تولید داروهای پپتیدی و پروتئینی

- کشف داروهای جدید و مکمل های داروئی از گیاهان دارویی ، طب سنتی و مکمل

- تولید و بهینه سازی مواد اولیه دارویی

- ارزیابی های زیستی

- ساخت و کنترل کیفی و کمی داروها ( TDM ، PMS )

- مراقبت های دارویی ، کنترل و ارزیابی های داروئی

- توکسیکولوژی و بررسی سمیت داروها

- فارماکولوژی ملکولی و پزشکی

- بیوتکنولوژی

 

وضعیت کنونی

در حال حاضر مرکز تحقیقات علوم داروئی پس از دریافت موافقت نهائی در سال جاری با راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه تحقیقاتی خود، برگزاری کمیته های مشترک با مراکز صنعتی و کارخانجات داروسازی درتلاش حهت هماهنگ نمودن طرح های تحقیقاتی با نیازهای صنعت و جذب طرح های تحقیقاتی کاربردی و بنیادی – کاربردی مختلف می باشد.

این تلاشها جهت افزایش فعالیتهای پژوهشی در محور تولید دانش بویژه در طراحی داروهای پپتیدی و پروتئینی، استفاده از سیستمهای نوین دارورسانی، استفاده از نانو حاملها، داروهای نوترکیب بیوتکنولوژیکال، تولید دارو بر اساس سلولهای بنیادی، و کشف یا بهینه سازی ملکولهای داروئی تحقیقاتی با توجه به دانش موجود از منابع طبیعی یا شیمی داروئی می باشد.