صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
محققین شاغل در مرکز تحقیقات

 

 

 

 1.  جناب آقای دکتر سید ابوالفضل مصطفوی 

 

2 . سرکار خانم دکتر ژاله ورشوساز   

 

 3 . جناب آقای دکتر جابر امامی

 

4 .  جناب آقای دکتر ولی الله حاج هاشمی

 

5 .  جناب آقای دکتر محسن مینائیان

 

6 .  جناب آقای دکتر افشین فصیحی

 

 7 .  جناب آقای دکتر سید ابراهیم سجادی

 

 8 .   جناب آقای دکتر دایوش عابدی

 

 9 .  جناب آقای دکتر غلامرضا اصغری

 

10 .  جناب آقای دکتر میر علی محمد سبز قبایی

 

11 .  جناب آقای دکتر احمد موحدیان

 

 12 .  جناب آقای دکتر علیرضا قنادی

 

13 .   جناب آقای دکتر سید مصطفی قنادیان

 

14 . جناب آقای دکتر مجتبی پنجه پور

 

 15  . جناب آقای دکتر محمد رضا مفید

 

 16 . جناب آقای دکتر حسن صدرایی

 

17 . جناب آقای دکتر حجت صادقی علی آبادی

 

 18 . جناب آقای دکتر عباسعلی پالیزبان

 

  19 . جناب آقای دکتر عباس جعفریان دهکردی

 

 20 . جناب آقای دکتر ابوالفضل اصلانی

  21 . جناب آقای دکتر محمد ربانی

 

22 .جناب آقای دکتر لطف الله سقایی