صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
طرح های تحقیقاتی مرکز

  

 

 

 

 

لیست طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم دارویی در سال 1389                                     

 

 

عنوان طرح

مجری طرح

بودجه

وضعیت کنونی

1

بررسي سيتوتوكسيسيته هسته و پريكارپ خرما(Phoenix dactylifera)   بر سلولهاي Hela

دکتر نعیمه سادات داوودی

25949000

پایان طرح  

2

بررسي تاثير تجويز همزمان کورکومين بر سيتوتوکسيتي داروهاي شيمي درماني  در سلولهاي سرطان معده در محيط in vitro

دکتر حجت صادقی

28870000

پایان طرح  

3

Study the effect of curcumin on cytoxicity of chemotherapeutic agents on normal skin  cells

دکتر حجت صادقی

29840000

پایان طرح  

4

تهيه و ارزيابي سامانه هدفمند کايتوزان-رتينوئيک اسيد-پکتين جهت انتقال ژن به سلول HepG2

دکتر علی فتاحی

40341000

پایان طرح  

5

مطالعات نظری (مدلسازی تجانسی، داکینگ و شبیه سازی دینامیک مولکولی) مشتقات 1-(3،3-دی فنیل پروپیل)-پی پیریدینیل آمید و اوره به عنوان عوامل مهارکننده  پروتئینC-C Chemokine Receptor Type 5

دکتر محسن شهلایی

25000000

پایان طرح  

لیست طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم دارویی در سال 1390                                               

 

 

عنوان طرح

مجری طرح

بودجه

وضعیت کنونی

1

بررسي اثر آنتي‎آكسيدان تعدادي از تركيبات جديد 1 و 4-دي‎هيدروپيريدين

دکتر احمد موحدیان

29250000

پایان طرح  

2

استخراج و شناسایی دی ترپن های پلی استر گیاه Euphorbia spinidens

دکتر مصطفی  قنادیان

29940000

پایان طرح

3

استخراج و شناسائي تری ترپن های گیاه  Euphorbia  spinidens

دکتر مصطفی قنادیان

30000000

پایان طرح

4

مطالعه محاسباتي تعدادي از مشتقات ايندنوپيرازول به عنوان تركيبات ضد سرطان با استفاده از روش‎هاي QSAR و داكينگ

دکتر افشین فصیحی

25684400

پایان طرح

5

بررسی برون تنی اثر ضد التهابی پاره ای از تری ترپن های گیاهی از طریق بررسی فعالیت  آنها روی آنزیم سیکلواکسیژناز

دکتر عباسعلی پالیزبان

19700000

پایان طرح  

6

بررسی علل اصلی افت تحصیلی دانشجویان داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دید دانشجویان دانشکده داروسازی

دکتر محسن مینائیان

4000000

در حال انجام

7

بررسی مقایسه ای فعالیت سیتوتوکسیسیته پاره ای دی ترپن های ماکروسیکلیک از خانواده فرفیون روی چند رده توموری سلول های انسانی با تاکسول به روش برون تنی

دکتر عباسعلی پالیزبان

18770000

پایان طرح  

8

بررسی اثر بخشی داروی آریپی پرازول در کاهش عوارض ناشی از قطع سوء مصرف شیشه در مقایسه با گروه شاهد

دکتر فرزاد قشلاقی

4620000

در حال انجام

9

بررسی اثرات درماتوفارموکولوژیک و درماتوتوکسیکولوژیک فراورده های لوسیون و شامپوی ساخته شده از عصاره گیاه شاه تره Fumaria parviflora

دکتر عباس جعفریان دهکردی

47500000

درحال انجام

11

بررسی اثرات درماتوفارموکولوژیک و درماتوتوکسیکولوژیک فراورده های لوسیون و شامپوی ساخته شده از عصاره گیاه پرسیاوشان Adiantum capillus-veneris

دکتر عباس جعفریان دهکردی

71780000

درحال انجام

12

بررسی نیازهای آموزشی برنامه های آموزشی مداوم داروسازان استان اصفهان ، سال 1390

دکتر محسن مینائیان

7200000

درحال انجام

13

تهیه و ارزیابی نانو ذرات آلژینات برای دارورسانی کنترل شده ملوکسیکام

دکتر ناصر توکلی

35120000

در حال انجام

 

لیست طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات علوم دارویی در سال1391                          

 

 

عنوان طرح  

مجری طرح

بودجه

وضعیت کنونی

1

بررسی اثر دیازپام  بر روی التهاب حاد پانکراس در موش سوری و نقش احتمالی گیرنده های  بنزودیازپین در آن

دکتر محسن مینائیان

50000000

ارسال به معاونت جهت دریافت کد

2

سنتز و بررسی برون تنی اثرات لیشمانیسیدال تعدادی از مشتقات کوئرستین

دکتر لطف الله سقایی

50000000

ارسال به معاونت جهت دریافت کد