صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
برگزاری جلسه مرکز تحقیقات

 در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 11/04/1393 جلسه

مرکز تحقیقات علوم دارویی با حضور اعضا تشکیل شد. در این جلسه اولویت های پژوهشی مرکز مورد

بحث و تبادل نظر قرار گرفت و 7 اولویت تحقیقاتی در زمینه های مختلف دارویی تعیین شد. در ادامه طرح‏های

تحقیقاتی ارائه شده به مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد آنها تصمیم گیری شد.