صفحه اصلی | سایت دانشگاه | اخبار | پست الکترونیک | تماس با ما
دعوت به همکاری جهت تولید دارو

دعوت به همکاری 3معاونت تحقیقات و فناوری در نظر دارد دانش فنی تولید واکسنهای ضروری، آنتی سرم ها و پروبیوتیکهای دارویی را از طریق حمایت از توانمندیهای علمی موجود در کشور توسعه و یا اکتساب نماید. لذا از کلیه محققین و فناوران با موضوعات فوق الذکر دعوت به عمل می آید با مراجعه به سایت معاونت تحفیفات و فناوری (شبکه ملی تحقیقات واکسن) به آدرس http://vaccine.net.research.ac.ir نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام فرمایند.